SCRIS

Politică de confidențialitate


Politica de confidențialitate se va aplica tuturor vânzărilor de produse de către Cumpărător, prin intermediului site-ului www.editurapleroma.ro.

 

Următorii termeni sunt definiți:

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la conținutul site-ului www.editurapleroma.ro
Cumpărător/Client – persoană fizică sau juridică (persoană fizică, persoană fizică autorizată, societate comercială sau altă entitate juridică), instituție publică, organizație nonguvernamentală care cumpară produse sau servicii, realizând o Comandă.
Vânzător – Editura Pleroma – cu sediul pe Bulevardul Uverturii 210-220, sector 6, București.
Produse – orice bun/Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpăratorului.
Comandă – document electronic, telefonic sau în scris ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Produsele și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Produse și să facă plata acestora.
Recenzia – o evaluare subiectivă scrisă de către Cumpărător sau utilizator pe baza experienței și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative.
Coș cumpărături – secțiune din Cont („Contul meu”) prin care Cumpărătorul/ Utilizatorul poate să adauge produse pe care dorește să le achiziționeze atunci, în momentul adăugării, sau într-un moment ulterior. Dacă produsele nu sunt achiziționate la momentul adăugării în Coș, Vânzătorul va trimite notificări/ comunicări de marketing cu scop informativ.

II. RELAȚIA CONTRACTUALĂ

Prin lansarea unei comenzi online sau telefonice pe site-ul www.editurapleroma.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Dacă Cumpărătorul validează și trimite comanda, înseamnă că a citit și este de acord cu Termenii și condițiile Comenzii, precum și cu Politica de Confidențialite.

Confirmarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului. Contractul (la distanță) este valid încheiat și intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail).

Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului (la distanță) astfel încheiat. Vânzătorul poate subcontracta și/sau cesiona unei terțe părți servicii ce țin de livrarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului și acordul acestuia. Vânzătorul va fi responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

III. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul are obligația de a livra Produsele care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului.

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător. Comunicarea cu site-ul www.editurapleroma.ro se poate face prin interacțiunea cu aceasta, postarea opiniilor legate de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea www.editurapleroma.ro/contact.

Vor fi excluse din site sau nu vor fi validate pentru postare, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj licențios, neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.


IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Cumpărătorul are obligația de a analiza cu atenție descrierea și caracteristicile produselor. Dacă descrierea unui produs este neclară, asigurați-vă de clarificarea acestui aspect, prin contactarea Vânzătorului pentru a cere informații suplimentare, înainte de a plasa comanda. Făcând o comandă pentru un produs se subînțelege că sunteți de acord să o cumpărați.
Cumpăratorul are obligația de a furniza informații valide, necesare pentru întocmirea facturii.

 

Termenii și condițiile generale se vor aplică tuturor vânzărilor de produse către Cumpărator, prin intermediul site-ului www.editurapleroma.ro


V. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI/ VIZITATORULUI SITE-ULUI

Dacă sunteți de acord cu Termenii și Condițiile site-ului www.editurapleroma.ro puteți să utilizați acest site și serviciile sale, ținând cont de următoarele aspecte:

• să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a site-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc.
• să nu modificați, să nu copiați, să nu distribuiți, să nu transmiteți, să nu afișați, să nu publicați, să nu reproduceți, să nu creați produse derivate sau să vindeți orice fel de informații sau servicii obținute prin intermediul site-ului.
• să suportați orice costuri adițonale legate de utilizarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice și de servicii Internet.

VI. POLITICA DE RETURNARE

1. Pentru vânzarile la distanță sunt aplicabile dispozitiile O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii:
• Cumpăratorul are dreptul să returneze cartea în 14 zile de la data primirii coletului, chiar dacă aceasta nu prezintă vreun viciu;
• Cumpărătorul are dreptul să returneze cartea în 14 zile fără obligația de a-și justifica decizia;
• Vânzătorul este obligat la restituirea sumei achitate de către cumparator, inclusiv costurile livrării, în cazul returului integral. În cazul returului parțial, vânzătorul va restitui clientului doar suma achitată de client pentru produsele returnate. Taxele de transport pentru returul coletului vor fi suportate de catre client.


ARTICOLUL 9. Dreptul de retragere.
(1) Cu excepția cazurilor prevazute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art. 13 alin. (3) si la art. 14.
(2) Fără a aduce atingere art. 10, perioada de retragere menționată la alin. (1) expiră în termen de 14 zile de la:
a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
b) ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decat transportatorul și care este indicată de consumator, intra în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs.


2. Pentru vânzarile din secțiunea „Cărți” se aplică prevederile din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora:
Clientul are dreptul de a cere să i se înlocuiască cartea sau de a face retur, numai dacă aceasta prezintă anumite vicii de producție (lipsește un fascicul de pagini sau coperta este îndoită, ruptă etc);
Înlocuirea cărții este, în acest caz, condiționată de o lipsă de conformitate;
Potrivit legii, furnizorii au obligația de a garanta cumpărătorilor noștri înlocuirea cărților ce nu sunt conforme, timp de 2 luni de la data la care aceștia au constatat lipsa conformității (interpretand legea, apreciem că termenul de 2 luni curge de la data vânzării).

Cumpărătorul NU are dreptul să ceară rambursarea prețului, fără a justifica un motiv întemeiat (un viciu al cărții).

Art. 9. Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele.
Art. 10. – În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzatoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest produs, în condițiile art. 13 și 14.
Art. 11. – (1) În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.
Art. 16. – Răspunderea vânzătorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.
Art. 17. – Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

ATENȚIE!

– La returnare, produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost primit, fără urme de uzură;
– Prin solicitarea returului, clientul declară că a luat la cunoștință condițiile prezentului regulament și este de acord în totalitate;
– Se acceptă maxim returul a 5 produse în cursul unui an calendaristic, pentru fiecare client.

Adresa de returnare a produselor este: Institutul Teologic Penticostal (Editura Pleroma) b-dul Uverturii, nr.210-220, sector 6, București.

EXTRASE:

CAPITOLUL I: Obiect, definiții și domeniu de aplicare
Art. 2: Definiții
5. contract de vânzare – orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plătește sau se angajează să platească prețul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât și servicii;
7. contract la distanță – orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultana a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
8. contract în afara spațiilor comerciale – orice contract dintre un profesionist și un consumator, într-una din următoarele situații:
a) încheiat în prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, într-un loc care nu este spațiul comercial al profesionistului;
b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului în aceleași circumstanțe ca cele menționate la lit. a);
c) încheiat în spațiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare la distanță, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal și individual, într-un loc care nu este spațiul comercial al profesionistului, în prezența fizică simultană a acestuia și a consumatorului;
d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a promova și a vinde consumatorului produse sau servicii;
9. spațiu comercial – orice unitate care îndeplinește una dintre următoarele condiții:
a) unitate imobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul își desfășoară activitatea în permanență;
b) unitate mobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul își desfășoară activitatea în mod obișnuit;

CAPITOLUL III: Informații destinate consumatorilor și dreptul de retragere din contractele la distanță și cele în afara spațiilor comerciale Art. 9: Dreptul de retragere
(1) Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art. 13 alin. (3) și la art. 14.
(2) Fără a aduce atingere art. 10, perioada de retragere menționată la alin. (1) expiră în termen de 14 zile de la:
a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
b) ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intra în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comanda produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intra în posesia fizică a ultimului produs;
Art. 11: Exercitarea dreptului de retragere.

(1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:
a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă;
b) de a face orice altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract.
(2) Consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menționată la art. 9 alin. (2) și la art. 10 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective. (3) Profesionistul poate, în plus față de posibilitatile menționate la alin. (1), să acorde consumatorului opțiunea de a completa și de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă, fie o declarație neechivocă de orice alt tip. În aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere.
(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispozițiile din prezentul articol revine consumatorului.

Art. 12: Efectele retragerii
Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale, după caz:
a) de a executa contractul la distanță sau contractul în afara spațiului comercial;
b) de a încheia un contract la distanță sau în afara spațiului comercial, în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă.

Art. 13: Obligațiile care revin profesionistului în cazul retragerii:
(1) Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu art. 11.
(2) Profesionistul rambursează sumele menționate la alin. (1) folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.
(3) Fără a aduce atingere alin. (1), profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.
(4) Cu excepția cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data receptionarii produselor care au facut obiectul vanzarii sau pana la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform careia acesta a trimis produsele catre profesionist, luandu-se in considerare data cea mai apropiata.

Art. 14: Obligatiile consumatorului in cazul retragerii (1) Cu exceptia cazului in care profesionistul s-a oferit sa recupereze el insusi produsele, consumatorul returneaza produsele sau le inmaneaza profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist sa receptioneze produsele, fara intarziere nejustificata si in decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul ca aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă.
(3) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere. Indiferent de situație, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h).
(4) Profesionistul trebuie să poata face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționarii produselor.
(5) Atunci când consumatorul își exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul plătește profesionistului o sumă proporțională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat profesionistul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporțională care trebuie platită profesionistului de către consumator este calculată pe baza prețului total convenit în contract. Dacă prețul total este excesiv, suma proporțională este calculată pe baza valorii de piață a ceea ce s-a furnizat.
(6) Consumatorul nu suportă costurile pentru:
a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie termică furnizată, în totalitate sau parțial, în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situații:
(i) profesionistul nu a furnizat informații în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h) sau i);
(ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în conformitate cu art. 7 alin. (3) si cu art. 8 alin. (8);
b) furnizarea, în totalitate sau parțial, de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, în una dintre următoarele situații: (i)consumatorul nu și-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte de sfârșitul perioadei de 14 zile menționate la art. 9;
(ii) consumatorul nu a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își pierde dreptul de retragere în momentul în care își dă consimțământul;
(iii) profesionistul nu a furnizat confirmarea în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).
(7) Cu excepția celor prevazute la art. 13 alin. (3) și la prezentul articol, exercitarea dreptului de retragere nu atrage răspunderea consumatorului.

VII. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PERSONALE

Conform cerințelor legislației naționale în vigoare și a a Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR nr. 670/2016) Editura Plērōma are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastra ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: procesarea și livrarea comenzilor.


VIII. PROPRIEATEA INTELECTUALĂ

Drepturi de autor: se aplică pentru fiecare carte în parte, conform legii.


Mărci înregistrate

Denumirea „Editura Plērōma”, sub orice formă ar apărea pe site, logo-uri, sunt mărci înregistrate ale Editurii Plērōma.

Putem actualiza Politica de confidențialitate din când în când și vom aduce la cunoștința dumneavoastră noile modificări, aici, pe pagina noastră https://editurapleroma.ro/politica-de-confidentialitate/ sau în cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și v-ați dat consimțământul vă putem notifica.

Vă rugăm să consultați periodic https://editurapleroma.ro/politica-de-confidentialitate/.

Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să ne scrieți: www.editurapleroma.ro/contact

 

Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR nr. 670/2016).

    
0 Item | lei0,00
View Cart